Behov for støtte ved overgangen til voksenlivet

Ungeindsatsen har afholdt infomøde for forældre til unge, der har behov for støtte i overgangen til voksenlivet.

Slides fra mødet findes her.