Måltal for søgning til ungdomsuddannelserne

Jf. § 1 a i lov om kommunal indsats for unge under 25 år og §§ 29-32 i bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv skal kommunalbestyrelsen en gang årligt fastsætte måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne hos kommunens 9. og 10.-klasseelever.

Børne- og Uddannelsesudvalget i Aabenraa Kommune har besluttet, at måltallene for 2023 er følgende: 

  • Erhvervsuddannelser:  28,5 %
  • Gymnasiale uddannelser:  60,5 %
  • Øvrige: 11,0 %

Se tal for Søgning til ungdomsuddannelserne 2019-2022