Måltal for søgning til ungdomsuddannelserne

Jf. § 1 a i lov om kommunal indsats for unge under 25 år og §§ 29-32 i bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv skal kommunalbestyrelsen en gang årligt fastsætte måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne hos kommunens 9. og 10.-klasseelever.

Børne- og Uddannelsesudvalget i Aabenraa Kommune besluttede den 7. marts 2022 følgende måltal for 2022:

  • Erhvervsuddannelser:  28,7 %
  • Gymnasiale uddannelser:  61,1 %
  • Øvrige: 10,2 %

Se tal for søgning til ungdomsuddannelserne 2018-2021.