Mentor- og støttekontaktperson

Der findes en række forskellige muligheder for unge for at få tilknyttet en mentor eller støtte-kontaktperson.

Se oversigt over mentorordninger

NB: Alle mentor- eller støtte-kontaktpersonordninger kræver, at den unge bliver visiteret til tilbuddet.