Projekt "Unge med psykiske vanskeligheder" 2012-2014

Aabenraa Kommune deltog fra august 2012 til udgangen af 2014 i et projekt under Socialstyrelsen rettet mod at skabe et bedre samarbejde omkring unge med psykiske vanskeligheder på tværs af aktørerne.

I projektet blev der udviklet og afprøvet en model for samarbejde omkring unge med psykiske vanskeligheder -  både på tværs indenfor kommunen, men også mellem kommunen og psykiatrien i Region Syddanmark.

Formålet med samarbejdsmodellen er at skabe mere sammenhæng og helhed i støtten til de unge og give dem redskaber til at handle i eget liv. Det styrkede samarbejde på tværs mellem de involverede aktører skal sikre en bedre overgang til voksenlivet for unge med psykiske vanskeligheder.

Udover Aabenraa Kommune deltog også Furesø, Viborg og Odsherred kommuner i udviklingen og afprøvningen af samarbejdsmodellen.

Redskaber fra projektet

Du kan finde nogle af de konkrete redskaber/skemaer fra projektet her:

Grundkontrakt
Netværksoverblik
Netværkskort
Indsatsoverblik
Mine mål og aftaler
Mine udviklingsmål
Roller - guiden, det tværfaglige team, den unges voksen
Vejledning til mødeproces

Yderligere oplysninger

Du kan læse mere om projektet og evalueringen af det på Socialstyrelsens hjemmeside.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidst opdateret 17.06.2019

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?

Ungeindsatsen Kallemosen 20 6200 Aabenraa acha@aabenraa.dk