Angst og depression - Sundhedscentrets kursus for unge (15-25 år)

Aabenraa Kommunes Sundhedscenter tilbyder et kursus for unge mellem 15 og 25 år: Lær at tackle angst og depression.

Kurset er et gruppeforløb, der varer 7 uger med møder á 2½ time én gang om ugen. Kursusledere er to unge instruktører, der selv kender til at have angst og depression. Instruktørerne er uddannede til at undervise i konceptet, som er baseret på kognitiv indlæringspsykologi.

Det er gratis at deltage i kurset, og der kræves ingen henvisning eller visitation. Møderne afholdes i Aabenraa.

Tilmelding

Sker til Tania Louise Mc Kenzie på mobil 5124 1546 eller på mail: tlm@aabenraa.dk. Her kan man også få oplysning om datoer for kursusstart. 

Yderligere information

Kan fås hos Birgitte Mørch Bagger fra Sundhedscentret - tlf.: 7376 8887 - mail: bmb@aabenraa.dk

Se folder om kurset.