Misbrug - unge over 18 år

Rusmiddelcenter Aabenraa henvender sig til unge over 18 år (og voksne) med misbrugsproblemer. Pårørende og andre kan også henvende sig.

For unge under 18 år arbejder Rusmiddelcentret tæt sammen med Hus til Unge (Bjerggade 8).

Rusmiddelcenter Aabenraa tilbyder rådgivning, vejledning, individuel behandling, parsamtaler og familiesamtaler. Rusmiddelcentret står for bevilling og visitation til dag- og døgnbehandling.
Der er mulighed for at være anonym, så længe der ikke iværksættes en egentlig behandling.

Rusmiddelcentret tilbyder åben rådgivning (uden forudgående aftale) torsdage mellem kl. 14 og 17.

Kontakt

Misbrugscenter Aabenraa, Reberbanen 3, 6200 Aabenraa

Tlf. 7376 8216

Mail: misbrugscenter@aabenraa.dk