Opsøgende/forebyggende gruppeforløb under Tidlig Forebyggelse (under 18 år)

Tidlig Forebyggelse tilbyder skræddersyede gruppeforløb med henblik på at afhjælpe en afgrænset problematik hos en gruppe eller i et geografisk område.

Forløbene har en ramme på 5 gruppeseancer + evt. individuelle samtaler ved opstart og afslutning. Hvert forløb tilrettelægges ud fra den enkelte problemstilling.

Kontakt

Hvis du vil vide mere, så kontakt Tidlig Forebyggelse på tlf. 7376 7111.