Tidlig Forebyggelse (under 18 år)

Alle forebyggende tilbud i Aabenraa Kommune efter Servicelovens §11 er samlet i Tidlig Forebyggelse.

Både den enkelte borger, alle institutioner i almenområdet og myndighedsafdelingen i Børn og Familie kan henvende sig til Tidlig Forebyggelse og få tilbud, hvis det er relevant.

Tilbuddene har karakter af korte afgrænsede forløb. Tilbuddet skræddersyes i hvert enkelt tilfælde.

  • Tilbud under § 11.3 er afgrænset til 3 mdr. med op til 2 kontakter om ugen.
  • Tilbud under § 11.7 er afgrænset på sessioner (max 12 i alt)
  • § 11-forløb tilbydes kun så længe, der er progression/behov.

Tidlig Forebyggelse har adresse på Storegade 30, 6200 Aabenraa

Kontakt

Hvis du vil vide mere, så kontakt Tidlig Forebyggelse på tlf. 7376 7111.