Før ungdomsuddannelse

Under dette menupunkt finder du en oversigt over forskellige uddannelsesmæssige tilbud, der leder frem mod at gøre den unge klar til at gennemføre en ungdomsuddannelse.