A-klasser

A-klassens målgruppe er unge fra 7. til 10. klasse, der ikke trives i folkeskolen og har brug for et praktisk orienteret skoleforløb med tæt voksenkontakt.
A-klassen tilbyder et individuelt tilrettelagt undervisningsforløb med fokus på udvikling af sociale kompetencer og kompetencer til at kunne gennemføre et videre uddannelsesforløb eller varetage et arbejde.
Der er undervisning i bl.a. dansk, engelsk og matematik, og det er muligt at tage afgangsprøve i disse fag. Der er også undervisning i idræt og værkstedsfag, og der indgår projektuger, praktik og ekskursioner i undervisningen.

Visitering til A-klassen sker gennem et visitationsudvalg med repræsentanter fra PPR, skoleforvaltningen og Ungdomsskolen.
Det er skolelederen i det distrikt, som den unge hører til, der indstiller en ung til A-klassen.

Yderligere oplysninger

Hvis du vil vide mere, så kontakt  Gitte Marie Schultz Iversen på tlf. 2055 0252.

Adresser

Der er A-klasser i Aabenraa (Lille Kolstrup 12) og i Tinglev (Hovedgaden 105b).