Akutklassen

Akutklassen er Aabenraa Kommunes akutberedskab - et afklarende skoletilbud til unge, der ikke længere trives i almenområdet. Målgruppen er normaltbegavede unge på 7.-10.klassetrin, der står uden undervisningstilbud, fordi de:

  • er droppet ud af en efterskole og ikke kan profitere af at vende tilbage til folkeskolesystemet
  • ikke møder op gennem længere tid på deres skole
  • ikke trives i skolen pga. faglige, personlige eller sociale udfordringer

Undervisningen i Akutklassen skal forebygge, at den unge forlader skolesystemet i utide. En ung kan gå i Akutklassen i max 1 år, og der afholdes ikke prøver.

Visitering sker gennem Børn og Skole-forvaltningen. For yderligere oplysninger om visitation kontaktes pæd. konsulent Christel Aagaard, tlf. 7376 7479.

Yderligere oplysninger

Hvis du vil vide mere, så kontakt Gitte Marie Schultz Iversen på tlf. 2055 0252.

Adresse

Akutklassen har til huse på Dronning Margrethes Vej 13, 6200 Aabenraa.