Erhvervsuddannelser (EUD)

Uddannelsesinstitutioner i Aabenraa Kommune, der tilbyder EUD-uddannelser, er:

Støtte til at gennemføre uddannelsen

På alle ungdomsuddannelser er der støtteforanstaltninger for de elever, der har brug for det for at gennemføre uddannelsen. Kontakt UU eller studievejledningen på den enkelte skole for at høre mere.

Praktikplads

Praktikpladsen.dk er Undervisningsministeriets elektroniske mødested for elever og virksomheder indenfor erhvervsuddannelserne. Her kan man finde alle virksomheder, der er godkendt til at ansætte elever.

Generel info om EUD

Læs mere om EUD-uddannelser på hjemmesiden UddannelsesGuiden.

SPS (Specialpædagogisk støtte)

Unge, der er ordblinde, bevægelseshæmmede, hørehæmmede, blinde/svagtseende eller har psykiske vanskeligheder kan søge om specialpædagogisk støtte. Læs mere her.