Gymnasiale uddannelser

Uddannelsesinstitutioner i Aabenraa Kommune, der tilbyder gymnasiale uddannelser, er:

Støtte til at gennemføre uddannelsen

På alle ungdomsuddannelser er der støtteforanstaltninger og/eller særlige forløb for unge, der har behov for støtte for at gennemføre uddannelsen. Kontakt UU eller studievejledningen på den enkelte skole for at høre mere.

Særlige forløb

HF ASF - HF-uddannelse for unge med autisme på Aabenraa Statsskole

SPS (Specialpædagogisk støtte)

Unge, der er ordblinde, bevægelseshæmmede, hørehæmmede, blinde/svagtseende eller har psykiske vanskeligheder kan søge om specialpædagogisk støtte. Læs mere her.