STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse)

STU (Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov) er en ungdomsuddannelse for unge udviklingshæmmende og andre unge med særlige behov, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse (heller ikke FGU). Den unge skal være under 25 år.

STU i Aabenraa Kommune hører under Ung Aabenraa (Ungdomsskolen).

Hvis du vil vide mere, kan du se link til yderligere oplysninger herunder eller kontakte UU Aabenraa, tlf. 7376 7540.

Yderligere oplysninger

Læs mere om STU i Aabenraa.

Læs mere om STU generelt på hjemmesiden UddannelsesGuiden.